แจ กเงิ นเยีย วยา 6 ส.ค. งว ดแร ก 8 กลุ่ มนี้เท่ านั้ น

แจ กเงิ นเยีย วยา 6 ส.ค. งว ดแร ก 8 กลุ่ มนี้เท่ านั้ น

6 สิงหาคมนี้นะครับ ทางรัฐบาลจะโอนเงินเยียวยา ให้กับคนไทย

8กลุ่มด่วยกันนะครับ ที่ได้รับเงื่อนไขการเยีวยา จะมีกลุ่มไหนบ้าง ไปดูกันครับ

คุณผู้อ่านคะ 6 สิงหาคมนี้ จะโอนเงินให้กับ 10 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงก่อนนะครับ

ส่วนอีก3 กลุ่มที่เพิ่มเข้ามานะครับ เดี๋ยวทางรัฐบาลจะขอประชุม และมีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

และ10 จังหวัดพื้นที่สีแดง 8 กลุ่มทที่จะได้รับเงินเยียวยาก่อน

ก็คือ ม33

นายจ้างประกันสังคม

ม39 ม40 ผู้ประกอบการอิสระ

ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคม

ผู้ที่ประกอบการไม่มีลูปจ้าง

ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน คนละครึ่ง เราชนะ

โดยจะได้รับเงินเยียวยาพร้อมกัน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์

และใครที่ไม่ได้อยู่ใน 8 กลุ่มอาชีพนี้

รีบไปลงทะเบียนก่อน วันที่ 31 กรกฎาคมนี้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *