เยียวยา2 0ก.ค.นี้ อี กค นล ะ 5000 บ า ท เช็ คสิท ธิ์ด่ ว น

ประชุมกันไปตั้งแต่วันจันทร์ต่อเนื่องมาจนถึงวันอังคาร

ยังไม่มีข้อสรุปเลยว่า จะจ่ายเงินเยียวยา วันไหน

แล้วมาบอกจนป่านนี้ คุณผู้ชมครับ

ไปถามรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บอกว่ามันมีขั้นตอนปฏิบัติ ขั้นตอนการตรวจสอบ

แล้วเดี๋ยวจะต้องมีการรายงานอย่างน้อยๆ ประชุมครม. ก็ถึงจะสรุป

วิธีการรายละเอียดและวันจ่ายเงินออกมาได้

นี่ล็อคดาวมา 6 วันแล้วเงินเยียวยาก็ไม่จ่าย

ปิดกิจการไปแล้ว ไม่รู้จะกี่คน ไม่รู้จักกี่รายครับ

แล้วไม่ต้องถามนะครับว่า การเยียวยานี้ จะตรงกลุ่ม

ตรงจุดหรือไม่ครับ

และเมื่อวานนี้ มีมติครม. ออกมาแน่ชัดแล้วนะครับว่า

วันพรุ่งนี้ 20 กรกฎาคม 2564 มีการแจกเงินกลุ่มแรก

1,000 บาทให้กับกลุ่ม เป๋าตังก่อน ม33

โอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ลงทะเบียนไว้ด้วยเลขบัตรประชาชาครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *